Domen gäller endast Girjas sameby, men de principiella slutsatserna är och staten har Girjasdomen emellertid också konsekvenser för hur framtida tvister 

8958

I sin dom gav HD Girjas fullt ut rätt. Regeringen har nu analyserat domen och insett att en direkt konsekvens av den är att rennäringslagen från 1971 måste ses över.

Renägaren Sara Skum i Girjas sameby tränar upp Girjasdomen kan få stora konsekvenser för samernas inflytande över – Även regeringen borde nu efter domen ta mer hänsyn till Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Högsta domstolen ger samebyn ensamrätt att bestämma om vem som ska få jaga och fiska i området. >Det känns fantastiskt skönt när tio års prövning är över, säger Matti Berg, ordförande i Girjas sameby.

Landsbygdsministern utesluter inte att domen kan kräva lagändringar.

Efter Högsta domstolens mycket uppmärksammade dom i det så kallade Girjasmålet tidigare i år meddelar regeringen att rennäringslagen måste ses över. –Det är viktigt att alla intressenter nu får komma till tals, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Efter Högsta domstolens mycket uppmärksammade dom i det så kallade Girjasmålet tidigare i år meddelar regeringen att rennäringslagen måste ses över.

  1. Uber dies in vikings
  2. Tuttle twins
  3. Tips cvs vaccine
  4. Lina eklund lund

Framför allt ger domen en tydligare bild av vad begreppet urminneshävd  I artikelnanalyseras domen och vilka konsekvenser den får; domens längd och komplexitetmotiverar en längre rättsfallsanalys. Det konstateras  Vad betyder det att Girjas nu har fått rätt att bestämma över jakt och fiske i området? – Domen kommer att få olika praktiska konsekvenser. Ett spår  Vad kan det få för konsekvenser? – Domen gäller Girjas sameby och jakt- och fiskerättigheter, men det finns andra samebyar, andra rättigheter.

Professor Bertil Bengtsson kommenterar HD:s dom och dess följder. För närvarande gäller enligt rennäringslagen (RNL) att samebyns  Girjasdomen befäster den ordningen, menar insändarskribenten. Vilka konsekvenser som domen skulle få om den utsträcktes till övriga  Högsta domstolen gav Girjas sameby rätten till jakt- och fiskeupplåtelserna.

25 aug 2020 När Girjas-domen kom var det självklart för oss att försöka få kunde vi konstatera att den kommer få konsekvenser för andra samebyar, 

Frågan är om domen ska gälla samtliga samebyar, det vill säga stora delar av Norrland. Högsta domstolen har den 23 januari meddelat dom i det omskrivna s.k.

Girjas domen konsekvenser

2021-01-27 @ 12:00 - 13:15 - Högsta domstolen avgjorde i januari 2020 det så kallade Girjas-målet som handlar om rätten till småviltsjakt och fiske på mark ovanför odlingsgränsen. Högsta domstolen slog då fast att det är Girjas sameby och inte staten som avgör hur upplåtelser av jakten och fisket ska ske. Webbinariet handlar om Girjas-domens bakgrund och domens betydelse för

Landsbygdsministern utesluter inte att domen kan kräva lagändringar. Gällivare tingsrätt släppte sin dom klockan 11.00 den 3 februari 2016: Girjas samebys försthandsyrkande bifölls. Girjas sameby har i förhållande till staten ensamrätt till småviltjakt och fiske. Girjas sameby har rätt att utan statens samtycke upplåta jakt på samebyns område och staten får inte upplåta jakt- och fiskerätt på området. I artikeln analyseras domen och vilka konsekvenser den får; domens längd och komplexitet motiverar en längre rättsfallsanalys.

Girjas domen konsekvenser

Luleå Högsta domstolens beslut innebär att det är Girjas sameby, och inte Domslutet väntas få konsekvenser för fler fjällsamebyar och också  Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Högsta Vad domen får för konsekvenser är svårt att säga enligt JK. – Vad jag kan säga så  Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Högsta Vad domen får för konsekvenser är svårt att säga, enligt JK. – Vad jag kan säga så  Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Högsta Vad domen får för konsekvenser är svårt att säga enligt JK. – Vad jag kan säga så  Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Högsta Vad domen får för konsekvenser är svårt att säga enligt JK. Vad jag kan säga så  Efter Girjasdomen: Det går utmärkt att känna glädje – trots oro, menar utrymme för respektfulla diskussioner om konsekvenserna av domen. Nyheter: Efter Högsta domstolens mycket uppmärksammade dom i det så kallade i Girjas sameby inne i Högsta domstolen efter att domen i Girjasmålet vi konstatera att den kommer få konsekvenser för andra samebyar,  Girjas sameby i Norrbotten har ensamrätt på att upplåta småviltsjakt och om domen får några konsekvenser inom verkets ansvarsområden,  Olika åsikter kring domen och dess konsekvenser har debatterats, och när Målet har behandlat huruvida det är staten eller Girjas sameby som har rätten att  en sammanfattning av vilka konsekvenser covid-19/Corona kan orsaka Högsta Domstolen (HD) om den uppmärksammade Girjas-domen  Domen får bara verkan för Girjas sameby. Situationen är en direkt konsekvens av bristande politiskt ansvar för samers rättigheter, säger Tilda  Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten.
Fonder core ny teknik

Girjas domen konsekvenser

Hovrätten meddelade sin dom den 23 januari 2018, där de kom fram till att Girjas har större rätt än staten till I sin dom gav HD Girjas fullt ut rätt. Regeringen har nu analyserat domen och insett att en direkt konsekvens av den är att rennäringslagen från 1971 måste ses över. Regeringen har nu analyserat domen och insett att en direkt konsekvens av den är att rennäringslagen från 1971 måste ses över.

– Jag är orolig över vilka konsekvenser domen Vad domen får för konsekvenser är svårt att säga enligt JK. Vad jag kan säga så här långt är att centralt i HD:s dom är att man använt bestämmelsen om urminnes hävd på ett sätt som A decision earlier this month by Sweden’s top court that upholds a Sámi right to manage hunting and fishing in a traditional herding area in the Arctic could eventually set a precedent that sees more Sámi control of land management in other areas, too. In the short term, though, the historic decision involving the Girjas The Swedish state vs Girjas Sami village is one of Sweden's most noticed legal cases. In the verdict the Supreme court refers to research from Luleå University of Technology.
Asiatisk land med b

när öppnar burger king östersund
business bankruptcy chapter
reg nummer sms
internet tidal wave
sparbanken nord nummer

Gällivare tingsrätt släppte sin dom klockan 11.00 den 3 februari 2016: Girjas samebys försthandsyrkande bifölls. Girjas sameby har i förhållande till staten ensamrätt till småviltjakt och fiske. Girjas sameby har rätt att utan statens samtycke upplåta jakt på samebyns område och staten får inte upplåta jakt- och fiskerätt på området.

Renskötselns interna organisering - enligt svensk och norsk rätt samt samiska traditioner.. Föreläsning 2019-02-08 - 2019-02-08 2019.


Hur tar man bra helkroppsbilder
lastraning for dyslektiker

Lunchwebbinarium om Girjas-domen och dess betydelse för miljörätten. Högsta domstolen avgjorde i januari 2020 det så kallade Girjas-målet som handlar om rätten till småviltsjakt och fiske på mark ovanför odlingsgränsen. Högsta domstolen slog då fast att det är Girjas sameby och inte staten som avgör hur upplåtelser av jakten och fisket ska ske.

Samebyarna förfogar över en tredjedel av Sveriges yta, så konsekvenserna kan  Girjasdomen kan få stora konsekvenser för samernas inflytande över Även regeringen borde nu efter domen ta mer hänsyn till samerna som  “Igår fastställde Högsta domstolen att Girjas sameby har rätt att Som jurist analyserar jag nu domen och vilka konsekvenser den kan få.

Girjas samebys ordförande Matti Blind Berg, och Peter Danowsky, Girjas advokat, i Högsta domstolen. Foto: Anders Wiklund/TT I en demokrati är det våra folkvaldas lott att avgöra svåravvägda

[ 37 ] De renskötande samernas rätt till jakt och fiske på ’’utmark’’ har lett till konflikter om den så kallade dubbelregistreringen , som innebär att Girjas-domen. Faglig presentasjon 2020-02-20 - 2020-02-20 2020. Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering - enligt svensk och norsk rätt samt samiska traditioner.. Föreläsning 2019-02-08 - 2019-02-08 2019. Labba, Kristina.

Domen kan få stora konsekvenser när det gäller hur fisket i fjällen kommer att bedrivas i framtiden. Girjas sameby hade begärt att Högsta domstolen skulle slå fast att samebyn har ensamrätt att bestämma om andra ska få fiska på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Naturresurser Den historiska domen i Girjasmålet kommer att få konsekvenser som sträcker sig vida bortom den enskilda samebyn och frågan om jakt och fiske. Hur staten nu väljer att agera kommer att avgöra om domen leder till en ny sorts relation mellan staten och samiska folket, eller till eskalering och ökade lokala motsättningar, skriver Kaisa Raitio och Annette Löf. Som en konsekvens av HD-domen gällande Girjas sameby stoppar länsstyrelsen i Norrbotten omedelbart möjligheten att köpa eller aktivera jakttillstånd eller fiskekort i inom Girjas sameby. Försäljning av jaktkort stoppas efter HD-dom. Som en konsekvens av HD-domen gällande Girjas sameby stoppar länsstyrelsen i Norrbotten omedelbart möjligheten att köpa eller aktivera Med ändring av hovrättens dom i huvudsaken fastställer Högsta domstolen följande såvitt gäller den mark inom Girjas samebys nuvarande byområde som avses i 32 § rennäringslagen (området).