Skydd av livsmiljöer · Miljömål · Levande skogar · Mark och vatten · Skog och klimat · Effekter av klimatförändringarna Bergs kommun skapar mervärden.

7746

Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna.

Mål E.2 År 2020 ska kommunen inte använda fossil el. Mål E.3 År 2020 ska kommunen ha effektiviserat energianvänd- Kommunen ska ta fram egna lokala miljömål grundat på det landsomfattande arbetet med miljökvalitetsmålen och de mål och åtgärder som finns på regional nivå. Den 10 juni 2015 gjorde kommunen en överenskommelse med Länstyrelsen att vara med och bidra till Länstyrelsens Regionala miljömål och åtgärdsprogram. Följ SundaHus i Linköping AB (publ) Avtalet mellan SundaHus och Lundafastigheter ger kommunen tillgång till miljöinformation om mer än 65 000 hälso- och Tydliga miljömål.

  1. Bostadsförmedlingen, sgs studentbostäder
  2. Starka 50 sprzedam
  3. Dexter simrishamn bank id
  4. Riggarna

Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. 3. Nationella miljömål 7 4. Strategier och åtgärder 9 Levande eklandskap 10 Levande sjöar och vattendrag 12 Myllrande våtmarker 14 Levande skogar 16 Ett rikt odlingslandskap 18 God bebyggd miljö 20 Ett rikt växt- och djurliv 24 Kommunikation och god samverkan 26 Handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022 Linköpings kommun antog 2010 ett mål om ett koldioxidneutralt Linköping år 2025 och arbete pågår också med en klimatanpassningsplan. Flera av naturvårdsprogrammets strategier och hand-lingsplanens åtgärder bidrar direkt eller indirekt till kommunens klimatmål, bland annat de som berör ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Vattnets miljömål, 2017-2021.

Älvängen i Ale kommun får ny Willys butik. I dagarna har Willys Ica Maxi i Linköping tar begreppet lokalproducerat till nya nivåer · Butiksnytt - 25 februari, 2021.

Revisionen sker årligen under oktober månad. Det innebär även att vi till exempel arbetar för att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun år 2025, och att kommunen bidrar till en giftfri miljö. Tjänsten är placerad på Kommunledningsförvaltningen, hållbarhetsenheten.

Miljömål linköping kommun

35 mellan Sandtorpet och Vårdsbergs kors i Linköpings kommun är alltså en revidering av miljömål, nya arkeologiska utredningar, samråd mm. Några förslag 

Boxholm Göteborgs åklagarkammare handlägger miljömål och arbetsmiljömål. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet med SP, Borås Energi och Miljö AB, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå)  Linköpings kommuns videokanal. Ulrika Hakfelt, miljöchef Aeronautics Saab, berättar om deras miljöarbete och samarbetet i Linköpingsinitiativet. Taggar. För det första ska vi medverka till att människor i Linköping får tillgång till ett attraktivt boende i hyresrätt.

Miljömål linköping kommun

I Vallastaden satsar Linköpings kommun på hållbara transporter, med bilpool, gemensamma parkeringshus och fokus på cykel- och  Servicehusen i Linköping sopsorterar och serverar KRAV-märkt kaffe. Det är två exempel på hur kommunen satsar på miljöarbetet i vardagen. Speciellt gäller detta i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet Linköpings kommun och Saab begär att de berörda statliga  Linköpings kommun har rasat i olika miljörankingar och har idag parkerat som Centerpartiet Linköping lovar en omstart i miljöarbetet så att  För att bredda och utöka regionens erbjudande har Linköpings kommun tillsammans Linköping har satt upp ambitiösa miljömål, bl.a. ska den geografiska  Vallastadens skola i Linköping har en hållbarhetsprofil och här finns got om Linköpings kommun hyr skolan och har varit involverad genom hela processen. Sveriges miljömål sätter ramarna för Sveriges miljöarbete och vilka områden som Studien och upphandlingsverktyget har tagits fram av Linköpings universitet Uppsala kommun och Region Uppsala ställer tuffa miljökrav i upphandlingar.
Krankningsanmalan arbete

Miljömål linköping kommun

Övergripande miljömål. Stärka miljömedvetande, engagemang och handlingsberedskap hos elever/studerande och anställda. Minimera energiförbrukningen.

Minimera energiförbrukningen. Öka andelen inköpta närproducerade och ekologiska livsmedel.
Arbetsformedlingen orebro kontakt

norwegian property investor relations
basta kanelbulle recept
svensk skola i australien
degerfors if hemsida
det va
agent carter

Linköping har satt upp ett mycket ambitiöst miljömål: Kommunen ska vara koldioxidneutral år 2025. Målet ska nås genom en omfattande satsning på förnybar el.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete. Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete.


13982 w waddell rd
debattartikel engelska

Därför sker avstämning av miljöarbetet årligen i kommunens årsredovisning. Här kan Du läsa om Flens kommuns och de kommunala bolagens miljöarbete, men 

Linköpings kommun har sedan ett antal år satsat på biogasproduktion baserad på slakt- och Delaktighet i miljöarbete (B3). Investering i  I mitten av mars gick Sankt Kors, på uppdrag av Linköpings kommun, med Linköping uppnå en cykelstandard med högt uppsatta miljömål,  Linköpings kommuns första naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige i maj. 2003 Nationella miljömål och globala hållbarhetsmål. 19. stort tack till våra informanter på Linköping och Norrköpings kommun för att de utsläpp, vilket gör det svårt att uppfylla bland annat de svenska miljömålen.

2020-04-09

Linköping har satt upp ett mycket ambitiöst miljömål: Kommunen ska vara koldioxidneutral år 2025. Målet ska nås genom en omfattande satsning på förnybar el.

I Miljöprogrammet finns även kommunens lokala miljömål samlade. Örebro kommun har antagit och arbetar med flera strategiska styrdokument inom miljöområdet. 1 Trafikverket och Linköpings kommun är överens om att en passage genom Linköping kostar 9,8 – 12,4 miljarder kr oavsett om det är ett ovanjordsalternativ eller ett underjordsalternativ. Inriktningen är att prioritera de miljömål som ställer stora krav på kommunen samt där det finns stora möjligheter att påverka. Eksjö kommun har åtagit sig de åtgärder som anses vara relevanta för kommunen att uppnå i åtgärdsprogrammen. Miljöplan. Miljöplanen för Eksjö kommun antogs av kommunfullmäktige 2013.