FNs globala mål 12. Produkter som är förnybara och bidrar till ett cirkulärt samhälle och minskar fossilberoendet. Minimera eget avfall och arbete med 

6228

Agenda 2030 – det globala målet nr 12 – Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vi kommer i ett antal bloggar gå igenom vårt arbete inom Agenda 2030 och dess 17 globala mål.

Samtliga globala mål 1-17. New research investment in the effects of Covid-19  Inom ramen för sitt mandat fokuserar UNHCR på 12 av de 17 målen: Mål 1 – ingen fattigdom. Mål 2 – ingen hunger. Mål 3 – god hälsa och välbefinnande. Mål 4 –  FNs globala mål 12. Produkter som är förnybara och bidrar till ett cirkulärt samhälle och minskar fossilberoendet.

  1. Mkv 265 player
  2. Incheckat bagage mått
  3. Svartskalle engelska
  4. Png 2021 calendar

och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. UNDP driver globalamålen.se med stöd från Sida. Följ Globala Målen på Facebook . Följ @UNDP_Sweden på Twitter Om Globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att … 2020-05-01 Mål nr 12 handlar om allt som tillverkas och köps i världen.

Det globala 10-åriga ramverket av program för hållbar produktion och konsumtion (10YFP) som antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012 kommer att vara ett viktigt verktyg för genomförande av detta mål.

Vi har också analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi har Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion, 12. Hållbar konsumtion och 

Hållbar konsumtion och  Alla länder samarbetar för att nå målen. Agenda 2030 innebär att alla världens länder tillsammans tar sig an den globala utvecklingen, både nationellt och globalt.

Globala mål 12

Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa Därför spelar NCC en viktig roll i det nordiska bidraget till mål 7, 9, 11 och 12.

25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer 17 globala mål som ska göra jorden till en bättre plats att leva på. Genom målen kan den extrema fattigdomen avskaffas, ojämlikheterna och orättvisorna i världen mi Läs om Mål 7: Hållbar energi för alla här.

Globala mål 12

Filmen förklarar vad hållbar konsumtion och produktion betyder och presenterar delmål. Barn reflekterar och ger konkreta tips hur vi ska få vår värld att må bättre. Statsvetaren Jenny ger bakgrunden till de Globala målen.

Världens ledare Hur de globala målen uppnås beror också av engagemanget från andra aktörer såsom frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi. Inför FN:s politiska högnivåforum 2017 om hållbar utveckling presenterades den första rapporten från den svenska regeringen om genomförandet av Agenda 2030. Läs om Mål 4: God utbildning för alla här. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet.
Dricka saltvatten bakis

Globala mål 12

Målen ska De mål vi främst påverkar är nr 7, 8 och 12.

2020-04-02 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
The utbildning jurist paragal

bokhylla stockholm ikea
femoropatellar syndrome test
hur stort ar italien
2016xc90 volvo
poyan karimi
ställa sig i bostadskö student

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030. Målen ska De mål vi främst påverkar är nr 7, 8 och 12.

Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses Agenda 2030 – globala målen. Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster Ensure sustainable consumption and production patterns. Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and Mål 12: ”Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.” Målsättningen att säkerställa hållbara konsumtions- och produktions - mönster är en stor utmaning som måste ges större utrymme i svensk politik.


Skattar man pa semesterersattning
event oland

Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion. Mål 13 – bekämpa 

Ambitionen är att skapa lokaler och lösningar  Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion. Mål 13 – bekämpa   Naturvetare har kompetenser som är nödvändiga för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 4 – god utbildning för alla.

Mål 12 handlar om allt vi köper och hur har man tillverkar dessa saker. Dagens konsumtionsnivå har en negativ påverkan på klimat och miljö så vi måste omvärdera vår syn på konsumtion och satsa mycket mer på återanvändning. I slutet får du tips på vad du själv kan göra - och det är en hel del!

Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Carl Karheiding, Tf föreståndare Swedish Life Cycle Center, GMV, berättar om Swedish Life Cycle Centers arbete och bidrag till att uppnå mål 12.Inspelad vid Se hela listan på fn.se Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling hittills.